Nguồn Lợi

a365.vn – Hỗ trợ miễn phí phát hiện sớm trẻ có nguy cơ tự kỷ, rối loạn phát triển, và đồng hành với cha mẹ dạy trẻ tại nhà thông qua tiếp cận đa ngành và có kiểm chứng khoa học.

MEDRIX – Một tổ chức cung cấp các nguồn lực y tế, giáo dục sức khỏe và phát triển nước an toàn tại Việt Nam.