VFAAB January Meeting/Họp Tháng 1

Thân gửi quý vị,
Cuộc họp VFAAB tiếp theo của chúng tôi sẽ  vào ngày 11 tháng 1 tại Nhà thờ Rainier Ave từ 2:00-4:30 chiều. Khách mời của chúng ta là cô Kathryn Ambion. Một số bạn có thể nhớ cô Kathryn từ năm ngoái khi cô ấy nói một bài tuyệt vời về liệu pháp ABA (phân tích hành vi tâm lý), “Hỗ trợ sinh viên mắc chứng tự kỷ”. Nhiều gia đình chúng ta đã bỏ phiếu tại cuộc họp tháng 11 để tìm hiểu về vấn đề ăn và cho ăn. Chúng tôi rất vinh dự khi có Kathryn tham gia với chúng tôi một lần nữa để nói về chủ đề đó. Cô là giám đốc khu vực và giám sát lâm sàng tại Northwest ABA. Vui lòng liên lạc với chị  LeVinh Tran (425-830-8873 hoặc maiflowersdesign@gmail) nếu bạn có thể tham dự.

Ngày :  January 11, 2020 (Thứ bẩy)

Thời gian:  2:00-4:30 PM
Địa điểm:  Rainier Ave Church ( 5900 Rainier Ave S, Seattle, WA)
Chủ đề:  Feeding and Eating Problems

Diễn giả:  Kathryn Ambion, M.Ed., BCBA

Chúc quý vị và gia đình một mùa lễ may mắn tràn ngập niềm vui, bình an và tiếng cười. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục là một nguồn cảm hứng trong cộng đồng.

—-
Our invited guest speaker is Kathryn Ambion.  Some of you may remember her from last year when she gave a wonderful talk about ABA therapy, “Supporting Students with Autism.”  Our families voted at the November meeting to learn about feeding and eating problems.  We are honored to have Kathryn join us again to speak on that topic.  She is the regional director and clinical supervisor at Northwest ABA.  Please RSVP to LeVinh Tran  (425-830-8873 or maiflowersdesign@gmail.com) if you can attend.  
Date:  January 11, 2020 (Saturday)
Time:  2:00-4:30 PM
Location:  Rainier Ave Church ( 5900 Rainier Ave S, Seattle, WA)
Topic:  Feeding and Eating Problems
Speaker:  Kathryn Ambion, M.Ed., BCBA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s