Buổi thảo luận nhóm sức khỏe của trẻ//VFAAB Panel Meeting (9.20.2019)

Thứ Sáu này, 20 tháng 9, từ 5:30 – 8:00PM, VFAAB xin hân hạnh mời các gia đình đến Rainer Avenue Church (Fellowship Hall) để tham gia buổi thảo luận nhóm với chủ đề: “Làm thế nào để quản lý các hành vi thách thức và căng thẳng xung quanh sự thay đổi trong thói quen.” Các chuyên gia trong nhóm thảo luận bao gồm bác sĩ Tâm Lý TK Brasted, y tá Nhi Phát Triển Sophie Lu, giám sát lâm sàng về phân tích hành vi ứng dụng can thiệp sớm Liz Hatzenbuhler, và chuyên hỗ trợ gia đình LeVinh Tran.

Xin đừng bỏ lỡ cơ hội này để đặt câu hỏi cho những chuyên gia trong hội thảo và tham gia học hỏi lẫn nhau. Xin vui lòng phúc đáp với bác sĩ Thanh (tkirkpatrick@hopecentralhealth.org) hoặc Van Hong (vhong@hopecentralhealth.org) nếu bạn muốn tham gia bữa tối và có dị ứng thực phẩm. Xin lưu ý chỗ đậu xe ở sau nhà thờ.


This Friday, September 20th from 5:30-8:00 PM at Rainier Avenue Church in the Fellowship Hall. VFAAB would like to invite you to gather together to share a meal and conversation on a panel of distinguished experts ready to answer your questions on the topic: “How to manage challenging behaviors and stress around a change in routine.” On the panel, there will be Dr. TK Brasted, psychologist; Sophie Lu ARNP in developmental pediatrics and Liz Hatzenbuhler is the clinical supervisor for applied behavior analysis early intervention, and family support specialist LeVinh Tran.

Don’t miss this opportunity to ask the panelists your questions and learn from one another. Kindly RSVP either to me (tkirkpatrick@hopecentralhealth.org) or Van Hong (vhong@hopecentralhealth.org) if you would like dinner and have any food allergies. There is parking in the back of the church.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s